deze keer aan het eind van de OV naar OV nr. 55

TUINY FOREST (klein voedselbosje)

Er is 20m2 tuiny forest geplant en bloembollen in het talud gepoot

een lage afscheiding met wilgentakken gevlochten

In februari is er al extra gezaaid langs de Hoornseweg om zo weer een mooie strook met wilde bloemen te krijgen jaar!

September Bloemperk Dwarshaven

Er is gestart met het opknappen van het bloemperk

Marjolein, Ellen, Rose-Marie, Ellen, Lucia, Jozé, Nico en Jopie aan de slag aan de Dwarshaven

Ooit was het een jeu de boule baan nu wordt weer een bloemperk

Er was veel wildgroei in het bloemperk. Om het een beetje binnen de perken te houden en er weer een leuke ontmoetingsplek van te maken zijn Marjolein, Ellen en Ellen van Nieuw Groen met een aantal enthousiaste buurtgenoten begonnen met het opschonen van het bloemperk. Het plan is om in het perk paadjes te maken van sedum met stapstenen. Op die manier ontstaan er een aantal plantvakken die met de bestaande planten gevuld worden aangevuld met gifvrije planten. Goed voor het oog en voor de biodiversiteit. De bestaande planten zijn vast op soort bij elkaar gezet en graspollen zijn verwijderd.

Slingerpaden bloembedden van hoog naar laag bloeiend in verschillende periodes zodat er altijd wat moois te zien is. Verder is nieuw groen op zoek naar materiaal om een insectenmuurtje te bouwen.

Stapstenen, sedumplantjes, klinkers en stoeptegels geschikt voor dit doel zijn van harte welkom!

heb je zin om mee denken en te doen?

neem dan contact op met Ellen of Marjolein via 500m2nieuwgroen@gmail.com

21 juni geslaagde open tuinenavond op de langste dag

wat zijn er leuke, vrolijke en prachtige tuinen in onze wijk! Oude tuinen en tuinen in opbouw. Er stond een ladder klaar om naar het sedumdak te kijken, we zagen natuurgetrouwe schilderij van een bij (natuurlijk bij Imker Ellen) waar ook een orchidee in de boom te zien waren. In de tuinen langs de waterkant was het sprookjesachtig mooi op vlonders tussen het weelderige groen en de waterlelies. trapje op trapje af met allerlei doorkijkjes. Er zijn struiken en bomen met fruit, moestuinbakken en hoekjes, veel vaste planten in bloei. Idyllische vijvers, horizontale begroeiing, een druif tot aan de dakrand. creatieve oplossingen met pvc regenpijp, Een groenblijvende tuin met allerlei bladvormen. Kortom teveel om op te noemen. Het was een genoegen om te zien!

Op de oude Veiling werden vroeger groenten en fruit geveild. Fantastisch om juist hier nieuw groen te realiseren en daarmee grotere biodiversiteit en nog meer onderlinge verbinding te krijgen. Door inspiratie van de buurtgenoten en via samenwerking met de gemeente en de rest van het dorp.

Wij wilden de leukste en groenste straat van Den Hoorn worden!

Provinciewinnaar Kern met Pit – Zuid-Holland 2021

Het project 500m2 Nieuw Groen op de Oude Veiling heeft de doelstelling behaald! Er is ruim 600 m2 nieuw groen op de Oude Veiling en de Middenpier gerealiseerd. En natuurlijk gaan we door! Samen met de bewonersvereniging wordt het project uitgebreid naar de hele wijk.

Nu de leukste en groenste wijk van Den Hoorn en Midden Delfland worden met “Nieuw Groen”

Marjolein van der Horst en Ellen van Rossum zijn de drijvende krachten achter Nieuw Groen

Marjolein heeft groene vingers en Ellen is een bijenspecialist. Natuurlijk zijn er nog andere buurtbewoners actief met zaaien en stekken, advies en praktische hulp. Want samen zijn we geniaal!

NIEUW GROEN wat zijn de plannen?

21 juni Open Tuinen avond

Verder richten we ons op:

avontuurlijker speeltuin

meer leven in de sloot natuurlijke oevers

openbaar groen en buurtontmoetingsplek

bv met deze elementen die uitnodigen om te klimmen, klauteren, graven en te bouwen
en vooral buiten te spelen!
sloten uitbaggeren en daarmee verdiepen voor meer wateropvang en ruimte voor meer leven
kasje voor jong en oud om elkaar te ontmoeten en af te spreken voor een kopje koffie of als start voor een lunchwandeling
met een modderkeukentje gezien op het Kabouterpad in het Tandhof!
natuurlijke oevers die voedsel en bescherming bieden voor insecten, vogels, vissen, egels en vleermuizen
of dit onbreekbare prieel dat je kun laten begroeien met druiven en bloemen
speelbosje
natuurlijk met kikkers en kikkerdril
minder maaien en gevarieerder zaaien en planten
Voedselbosjes zijn ook heel geschikt als openbaar groen
Ook in onze wijk is doet goed in te passen
bovendien is deze vorm van aanplant heel goed voor de biodiversiteit
en vraagt het weinig onderhoud

weer 37m2 sedumdak op 4 adressen: totaal al 135m2!

Creatief met sedum op de Achterhaven groene (af)dakjes Er zijn al drie huizen met deze groenstrook

inspringende achtergevels 1e etage

Het Stekkenrek

zaaien en minder Maaien aan de Hoornseweg

moestuintjes in allerlei vormen
Geveltuintjes op de OV
De Wisselbeker van Kern met Pit
Zelfs de vogels hebben bij ons een sedumdakje
100m2 sedumdaken op de schuren en garage
en er komt in mei/juni nog ???????m2 bij!

Met al dat groen wonnen we 1000 Euro van Kern met Pit dat wordt een straatfeest en nog een mooie groene bestemming
in januari wonnen we ook nog de provincietroffee Zuid Holland dat was 1500Euro
Dat geld willen we graag gebruiken voor een ontmoetingsplaats in de wijk
en we gaan door natuurlijk er is genoeg groen te doen voor meer biodiversiteit in onze wijk!
we willen meer leven in de sloot
een avontuurlijke speeltuin
openbaar groen dat de biodiversiteit helpt
een groene buurtontmoetingsplek enz.
Op 25 juni kunnen we nog een landelijke prijs winnen tijdens de Doe het samen festival in Amersfoort
en houden we eindelijk het langverwachte straatfeest!
Op Burendag kwam de wethouder Wendy Rensen Helpen zaaien