Welkom op de website van de bewonersvereniging “De Oude Veiling” in Den Hoorn.

de eerste energiemarkt juni 2022

Wij zijn een actieve vereniging, opgericht in 1996 tijdens de bouw en aanleg van deze wijk. Iedere bewoner kan lid worden, zowel huiseigenaren als huurders. De volgende straten vormen samen onze wijk: Oude Veiling, Voorhaven, Tussenhaven, Middenpier, Dwarshaven, Middenhaven, Achterhaven, en de (herenhuizen aan de) Schoolstraat. Het bestuur wordt gevormd door verkozen wijkbewoners, die openstaan voor wat er gaande is in onze wijk.

Wij zijn een vereniging voor en door bewoners. Wij zetten ons in voor:

  • De collectieve belangenbehartiging met betrekking tot de (verkeers)veiligheid in onze wijk, communicatie met de Gemeente Midden-Delfland en de wijkagent. We zijn aanspreekpunt zijn voor alle andere bewoners- en belangenverenigingen. Ook delen we informatie over onderhoud en herstel/vernieuwingen aan uw huis.
  • Het organiseren van gezellige ontmoetingsmomenten zoals de jaarlijkse kerstborrel, burendag en/of picknick. Zo leren we elkaar wat beter kennen en daarna ook weer herkennen op straat, in de winkels en bij andere lokale activiteiten.

En omdat wij een vereniging voor en door bewoners zijn, luistert het bestuur graag naar uw goede suggesties en ideeën. Jaarlijks houden wij in het voorjaar een ledenvergadering, waarin terug- en vooruitgekeken wordt naar de activiteiten en de financiën van onze bewonersvereniging. Bij uitstek een gelegenheid om uw vragen, ideeën en suggesties kenbaar te maken.

Nieuwe initiatieven kunnen ook per e-mail verzonden worden, naar het vaste e-mailadres: info@oudeveiling.com

Wordt voor slechts €12,- per jaar lid en steun de activiteiten in onze gezellige woonwijk! Stuur een e-mail naar info@oudeveiling.com en ontvang de benodigde gegevens om aan te melden.