We hebben 7 kersverse energiecoaches in de wijk!

Het zal niemand ontgaan zijn dat vanuit de overheid besloten is dat we in de komende decennia “van het gas af” moeten. Ook zijn de gasprijzen deze winter enorm omhooggeschoten. Al langere tijd was daarom een werkgroep “van het gas af” binnen de bewonersvereniging actief, onder leiding van Nico Smakman (die zijn huis overigens al bijna volledig van het gas af heeft). Doel van deze werkgroep is het verzamelen en uitwisselen van kennis over de verschillende types huizen in de wijk en hoe energie en gas te besparen.

Nu is in combinatie met een aantal van de mensen van 500 m2 groen op de oude veiling het project “1000 kuub in de knip” gestart, waarbij het streven was om als wijk in 2022 1000 kuub (m3) minder gas te verbruiken, maar ook om voor te lichten en kennis te delen. Het doel is ruimschoots bereikt! In 2022 is ruim 5000 kuub gas bespaard.

Het Regionaal Energieloket organiseert geregeld informatieavonden voor bewoners.
Kijk op de website voor meer informatie.

Jozé, Jopie en Rose-Marie verzorgen de website voor de energietransitie. U kunt hen bereiken via energietransitie@oudeveiling.com

vlnr Jopie, Marinma, Peter, Vincent, Rose-Marie, Nico, Jozé en Michael (niet op de foto)