Milieu Centraal
Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal onderscheidt zich met onafhankelijke, betrouwbare en praktische informatie. Een hele goede, toegankelijke website. Geeft ook een goed overzicht over beschikbare subsidies.

Aardgasvrij Midden-Delfland en Transitievisie Warmte
Het gemeenteloket voor de energietransitie. Hier is de vastgestelde nota Transitievisie Warmte te vinden. Deze visie is een “levend” document en zal na verloop van tijd worden aangepast vanwege voortschrijdend inzicht

Regionaal Energieloket Gemeente Midden-Delfland
De opvolger van de bij velen van ons bekende Woonwijzerwinkel te Rotterdam. Veel algemene informatie over verduurzaming van woningen. Ook informatie over lokale initiatieven (1000kuub in de knip!) en lokale ondernemers