Begin dit jaar (2022) hebben wij de geïnteresseerde bewoners gevraagd om informatie met elkaar te delen rondom het thema energietransitie. Voor het inventariseren van het energieverbruik per type woning, is een enquête rond gestuurd om het startpunt te bepalen. Hierbij is gevraagd naar het energieverbruik van de afgelopen drie jaar (2019/2020/2021) en de reeds genomen energiebesparende maatregelen. De gegevens zijn anoniem verwerkt.

Hier volgt per type woning de uitslag van de enquête. Hier is een tussentijds resultaat weergegeven. De enquête kan nog ingevuld worden tot eind augustus 2022.

De maisonnette woningen bestaan uit een onderwoning en een bovenwoning. Klik hier om naar de resultaten te gaan van de enquête.



Van de bovenwoning is een energiebespaarrapport beschikbaar.


De huistypes Lis (dus met puntdak), zijn er in meerdere verschijningsvormen.

  • Lis
  • Lisdodde (met uitbouw)
  • Waterlis (aan de slootkant)

Klik hier om naar de resultaten te gaan van de enquête.

Van de Lis is een energiebespaarrapport beschikbaar.

Het huistype Lelie (met plat dak), is naast de standaard opgeleverde versie ook bij sommige bewoners later uitgebouwd. Klik hier om naar de resultaten te gaan van de enquête.

Van de bovenwoning is een energiebespaarrapport beschikbaar.