Deze informatie is gericht aan alle inwoners van de wijken van Den Hoorn die op de Hoornseweg uitkomen – dus de Drogerij, de wijk de Oude Veiling en de wijk Zuidmade (Kloosterpad, Kapellaan, Tanthofkade, Balkengat) – voor wie de Hoornseweg de enige weg is om deze wijken met de auto in en uit te komen. In totaal betreft het ongeveer 650 adressen.

De gemeenten Delft en Midden-Delfland willen de Hoornseweg en Buitenwatersloot gaan aanpassen als onderdeel van een lange fietsroute van Delft naar Naaldwijk (zie mrdh.nl/fietsroutes). Dit betekent dat het veel makkelijker en veiliger wordt om over de Hoornseweg te fietsen; tegelijkertijd wordt het ook moeilijker om er te autorijden.

Zie de figuur 1 met de kaart van de Hoornseweg en Buitenwatersloot voor een toelichting op de voorlopige plannen. De Hoornseweg is smal, waardoor een gescheiden fietspad niet mogelijk is. Daarom wordt deze weg volgens het voorlopige ontwerp een soort fietsstraat, met voorrang voor de fiets en maximumsnelheid van 30 km/h, van de kruising met de Rijksstraatweg tot aan de Drogerij. Het Delftse deel van deze weg (dus de Buitenwatersloot) is door de aanwezigheid van de parallelweg die langs de huizen en Siem de Jong loopt, een stuk breder. In de voorlopige plannen is er daar dan ook een apart breed fietspad aan de waterkant voorzien, dus waar nu de asfaltweg ligt. Dan volgt iets verder van het water een autoweg (waarschijnlijk ongeveer op de plek waar nu de parkeerhavens en bomen liggen die de doorgaande weg aldaar van de parallelweg scheiden). Tenslotte komen er parkeerhavens vlak voor de huizen aldaar (op de plek van de huidige parallelweg).

Figuur 1. Plan Hoornseweg met afsluiting richting Buitenwatersloot (enkel doorgang fietsers).

En, zeer belangrijk, er komt volgens de huidige plannen een “knip” (blokkade) tussen het Delftse en Hoornse deel, tussen de Hoornseweg en de Buitenwatersloot. Tussen de Drogerij en de Oliemolen (waar nu het fietspad met het hek ligt, zie figuur 2) worden enkel auto’s met een ontheffing doorgelaten richting Delft. Dit om doorgaand autoverkeer over de Hoornseweg tegen te houden en de weg rustiger te houden. Volgens de doorrekeningen die door een adviesbureau gemaakt zijn, is het anders niet mogelijk de hoeveelheid autoverkeer over de Hoornseweg voldoende te beperken, er rijden dan teveel mensen die niet uit onze wijken, de Buitenwatersloot of de Molenwijk komen over de weg.

Figuur 2 Zicht op de Buitenwatersloot vanaf de Hoornseweg

Het lijkt er hierbij echter op dat de gemeente Midden-Delfland mensen uit onze wijken geen ontheffing voor de knip wil geven, waardoor wij er dus niet door mogen. Ook blijft de Hoornseweg de enige weg om onze wijken in en uit te komen met de auto, er komt geen andere toegang voor onze 650 adressen. Hierdoor kan je niet meer vanuit onze wijken direct rechtsaf naar Delft rijden. We moeten richting Delft de wijk uit dus linksaf richting Den Hoorn, via de Rijksstraatweg, over de brug naar de Reinier de Graaffweg omrijden. Ook gegeven de lange wachttijden bij deze brug, kan het dus veel langer duren om in Delft te komen.

Daarbij kan het door al het fietsverkeer, het smalle deel aan het begin van de Hoornseweg (grofweg tussen de kapper en de dierenarts) en het (mogelijk) ontbreken van een stoplicht bij de Bolle Kickertbrug überhaupt veel langer duren de wijken in en uit te komen met de auto. Wel krijgen we daar een veel mooiere, rustigere Hoornseweg voor terug waar het wel veel beter fietsen is.

De plannen zijn ver maar nog niet definitief. Er is zelfs nog een (kleine) mogelijkheid dat de doorgaande fietsroute aan de overkant aan de Hoornsekade komt. Wij willen graag met de gemeente overleggen en eventueel bijsturen voor de plannen definitief zijn. Momenteel zijn wij als besturen van de bewonersvereniging en VvE als geheel nog niet voor of tegen. Wij bestuursleden hebben wel onze eigen persoonlijke meningen, maar er zijn veel meningen over dit plan, en om u zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen zijn wij benieuwd naar uw mening. Vandaar de enquête die u in de brievenbus krijgt (tussen 12 t/m 18 mei 2024). Vult u de enquête alstublieft in, of u nou voor of tegen de plannen bent; des te beter kunnen wij uw mening vertegenwoordigen in het overleg met de gemeente.

Om de enquête fair te houden, vragen wij u 1 enquête per adres in te vullen. Vandaar dat op de papieren versie een straat & huisnummer staat. Als u online de enquête invult zullen wij u vragen naar uw straat en huisnummer en hoeft u de papieren versie niet meer in te leveren. Behalve voor het garanderen van 1 antwoord per huishouden, maken wij op geen enkele manier gebruik van uw straat en huisnummer. Bij vragen kunt u een mail sturen naar info@oudeveiling.com .

Uw enquête kan u online maken, inleveren bij: Brievenbus naast Oude Veiling 15 bij de uitrit naar de Hoornseweg, of bij de Drogerij op nummer 181. Dit kan tot 9 juni 2024.

Het bestuur van bewonersvereniging de Oude Veiling en de VvE Europa van de Drogerij.