In 2050 moet Nederland van het gas af te zijn. Gemeenten moeten dit in goede banen leiden. De gemeente Midden-Delfland heeft een transitievisie warmte opgesteld. Het doel daarin is om in 2030 transitie gereed te zijn. Dat betekent dat woningen klaar zijn om na 2030 door een duurzame warmteoplossing verwarmd te worden. De keuze voor de beste warmteoplossing wordt na 2030 gemaakt en zal niet overal in de gemeente hetzelfde zijn.

De werkgroep Van het gas af

De werkgroep Van het gas af heeft als doel bewoners van de Oude Veiling te ondersteunen bij het maken van keuzes en het opstellen van een strategie om van het gas af te komen. Wij doen dit door intensieve contacten te onderhouden met de plaatselijke overheden, kennisinstellingen en marktpartijen.
De werkgroep bestaat uit:

  • Nico Smakman (voorzitter)
  • Vincent Vons
  • Peter van Rossum
  • Michael Brakel
  • JozĂ© Mutsaers

Veel mensen zijn al begonnen met gas besparen, er verschijnen ook steeds meer zonnepanelen in de wijk. Het project 1000 kuub in de knip en de werkgroep Van het gas af werken nauw samen en willen de bewoners van de Oude Veiling ondersteunen door onder ander kennisuitwisseling en informatie markten.

Hoe gaan we van het gas af?

Rapporten huisscans

Klik op onderstaande thema voor meer informatie over de mogelijkheden voor ons type huizen.

Belangrijke links

Verhalen van bewoners

FAQ