1.000 Kuub in de Knip is een energiebesparingsinitiatief dat is opgestart in woonwijk De Oude Veiling in Den Hoorn.
Als concreet doel willen de initiatiefnemers in 2022 1000 kuub minder gas gebruiken.
In de woonwijk met iets minder dan 200 woningen is 25% van de bewoners aangemeld om kennis te delen en elkaar te informeren.
Het doel van 1000 kuub gas besparen hebben we reeds bereikt en natuurlijk gaan we door om zoveel mogelijk kennis te delen om een nog grotere besparing te realiseren.

Maak het ook in je eigen woonwijk mogelijk

Ons concept kan je uitrollen over heel Midden-Delfland. Dus wil je verduurzamen met je buren, zoek elkaar op. Door het verbinden van bewoners die maatregelen willen treffen om energie te besparen, kan je samenwerken, van elkaar leren, nieuw ideeën opdoen en gezamenlijk inkopen.
Dus, of je nu 50 Kuub of 5.000 Kuub wilt besparen, meld je aan! Bij voorkeur met je hele woonwijk. Dit kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar de gemeente via aardgasvrij@middendelfland.nl.

Kern met Pit

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met Kern met Pit. Een organisatie die buurtinitiatieven bevordert, met als doel de verbetering van de plaatselijke leefomgeving. Voor meer informatie, klik op de volgende tekst: Heb jij een idee voor je buurt? – Kern met Pit.

Waar staan we nu, met besparen?

Door 24 bewoners is de besparing van het aantal kuub gas in de eerste vier maanden doorgegeven. Het geweldige resultaat is hieronder weergegeven. Er is al meer dan 4000 kuub gas minder verbruikt! Geef ook de besparing door via deze link.

Nieuwsbrieven

Geregeld sturen we nieuwsbrieven naar de mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. Heb je een nieuwbrief gemist? Geen nood! Klik hier voor alle nieuwsbrieven.

Samenwerking met de gemeente

We werken samen met de gemeente om de energietransitie vorm te geven. Klik hier voor meer informatie.

Welke maatregelen kan ik nemen om van het gas af te gaan?

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om energie te besparen. Afhankelijk van het type huis, de samenstelling van je huishouden en je budget kan er een plan opgesteld worden. Door slimme keuzes te maken kan je spijtvrije oplossingen toepassen. Dit kan je samen doen met de energiecoaches van onze woonwijk. In samenwerking met de werkgroep ‘van het gas af’ zijn al vele maatregelen uitgewerkt. Klik hier voor de mogelijke maatregelen en verhalen van de bewoners.

Wil je een afspraak met een energiecoach uit de wijk, stuur een e-mail naar energietransitie@oudeveiling.com.

Hoeveel gas verbruikt mijn type woning?

Er is veel informatie beschikbaar over het gemiddelde gasverbruik in Nederland. Maar in onze woonwijk staan alleen huizen uit de jaren ’90. Wat is het gemiddelde gasverbruik hier?
1000 Kuub in de Knip heeft een enquête rondgestuurd naar de deelnemende bewoners en gevraagd naar het energieverbruik én de reeds genomen maatregelen.
Het minimale gasverbruik, het gemiddelde gasverbruik en het maximale gasverbruik per woning wordt hieronder inzichtelijk. Klik hier voor meer informatie per type woning.

Agenda

In september wordt een markt georganiseerd met het thema duurzame energie. Houd de nieuwsbrieven en website in de gaten voor de exacte data.